Vervangen van het voegwerk rondom.
Vervangen van de loodslabben en loketten.
Vernieuwen van de dekplaat d.m.v. cementmortel.
Gecombineerd met eerdere werkzaamheden aan de Nokvorst (complete vervanging).